baner
Ante Starčevića 23 21260 Imotski

OVJERE ISPRAVA NAMIJENJENIH UPORABI U INOZEMSTVU

Mijo Šanić

tel: 021.671.152

UREDOVNO VRIJEME

PONEDJELJAK - PETAK

08:00 - 11:30

Svaka isprava izdana na području Grada Imotski da bi vrijedila na području druge države mora biti međunarodno ovjerena.

Ovjera se radi u Općinskom sudu u Imotskom. Sve informacije mogu se dobiti na gore navedeni telefon.

Međunarodna legalizacija se radi na diplomama, svjedodžbama, ispravama izdanim u matičnim uredima (Izvadak iz matice rođenih, Izvadak iz matica vjenčanih, Izvadak iz matice umrlih, Potvrda o slobodnom bračnom stanju i slično), potvrdama i svim javnim ispravama ovjerenim po javnom bilježniku (punomoći, izjave i slično) koje su izdane u gradu Imotskom, a koristiti će se izvan Republike Hrvatske.

Za isprave izdane u drugim mjestima, ovjera se radi na svakom mjesno nadležnom Općinskom sudu.

Kod ovjere potrebno je dostaviti izvornike isprave. Ako je potreban prijevod isprave, on mora biti sačinjen po ovlaštenom sudskom tumaču. Za sudski spis potrebna je obična preslika svih isprava koje se ovjeravaju.

Popis ovlaštenih sudskih tumača za jezike

Pristojba:

  • za svaki izvornik isprave 50,00 kn

  • za svaki prijevod izvornika 60,00 kn

  • pristojba se ne naplaćuje za ostvarivanje prava iz
    socijalnog osiguranja u inozemstvu

Pristojba se naplaćuje u državnim biljezima.